دستورالعمل آموزش از راه دوره شركت نفت فلات قاره

دستورالعمل آموزش از راه دوره شركت نفت فلات قاره


همكار محترم؛
بدينوسيله شرايط ثبت نام و حضور در دوره‌هاي آموزش از راه دور به شرح ذيل اعلام مي گردد. خواهشمند است پس از مطالعه نسبت به ثبت نام دوره‌هاي مورد نظر اقدام نمائيد:

 1.   ثبت نام در دوره هاي آموزش از راه دور براي تمامي همكاران رسمي، پيماني، قراردادي و پيمانكاري امكان‌پذير بوده و با توجه به شرايط هر دوره (كه در تقويم آموزشي سال 1398 در قسمت آموزشهاي مجازي قيد شده) هر فراگير مي تواند حداكثر در 3 دوره آموزشي شركت نمايد.
 2.   پذيرش فراگير هر سال طي 4 ترم (بهار، تابستان، پائيز و زمستان) طبق جدول زمانبندي ذيل صورت مي گيرد.
  • شايان ذكر است مدت زمان هر ترم 2 ماه و 10 روز مي باشد.
جدول شماره 1
ترمتاریخ شروعتاریخ پایان
بهار 99/02/20 99/04/20
تابستان 99/04/31 99/06/31
پاییز 99/07/15 99/09/15
زمستان 99/10/1

99/12/1

 1. مهلت ثبت نام در هر ترم 10 روز قبل از شروع هر ترم بوده و ثبت نام اسامي دريافتي پس از تاريخ مورد نظر به ترم بعدي موكول خواهد شد.
 2. ثبت نام اسامي متقاضيان شركت در دوره هاي آموزشي براي همكاران مناطق عملياتي از طريق واحد آموزش و برنامه ريزي هر منطقه و در ستاد تهران و دفاتر نمايندگي از طريق مسئولين دفاتر رؤساي كاركنان مربوطه و در صورت تكميل فايل اكسل به فرمت ذيل ميسر مي باشد.
جدول شماره 2
نامنام خانوادگیشماره پرسنلیمنطقه / واحدشماره همراه
  • براي دوره‌هاي تخصصي (مطابق با جدول شماره4) ثبت نام بر اساس نيازسنجي صورت گرفته و كاركناني كه اسامي ايشان در تقويم آموزشي سال جاري درج شده است مي بايستي در اين دوره‌ها حضور يابند. ساير فراگيران با توجه به نوع فعاليتشان، در مناطق عملياتي با هماهنگي كارشناسان آموزش و برنامه‌ريزي هر منطقه و در ستاد تهران با همانگي كارشناس مرتبط با هر دوره مي توانند در دوره‌ها ثبت نام و حضور يابند.
 1. نام كاربري و رمز عبور هر كاربر به صورت پيش فرض شماره پرسنلي فرد بوده كه قابل تغيير مي‌باشد، پس از ثبت نام در هر دوره آموزشي نام كاربري، رمز عبور و تاريخ شروع دوره از طريق ارسال پيامك به فراگيران ارسال خواهد شد.
 2. آدرس دسترسي به سامانه آموزشي مجازي به صورت ذيل مي‌باشد.
  • سايت لوكال، سايت منابع انساني، سايت آموزش ، سامانه آموزش مجازي
  • آدرس اينترنتي سامانه آموزشي مجازي: (www.LMS.IOOC.ir)
 3. ارزيابي و پيشرفت فراگير در هر درس براساس ميزان حضور ايشان در سامانه، انجام تكاليف و نتايج امتحانات صورت مي‌پذيرد بنابراين حضور فعال فراگير در دوره‌ها الزامي مي باشد.
 4. در صورت قبولي فراگير در آزمون نهايي گواهي پايان دوره براي ايشان صادر و سوابق آموزشي براي كاركنان رسمي و قرارداد مدت موقت در شناسنامه آموزشي در سيستم جامع پرسنلي ثبت مي گردد.
 5. عدم حضور و بهره گيري از دوره‌ها و عدم شركت در آزمون ميان ترم و آزمون پايان ترم به منزله انصراف از دوره محسوب گرديده و گواهينامه صادر نخواهد شد.
 6. برگزاري آزمون‌ها به صورت الكترونيكي و بصورت سوالات تستي و چهار گزينه اي بوده و حد نصاب نمره قبولي در آزمون نهايي 14 است.
 7. به نمرات بالاتر از 18 مدال آموزشي تعلق خواهد گرفت و به فراگيراني كه موفق به كسب مدال شده‌اند به قيد قرعه جوايز آموزشي متناسب با محتوي دوره اهدا خواهد شد.
 8. در صورت بروز هرگونه مشكل و سؤال با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرمائيد.
جدول شماره 3
شماره های پشتیبانیشماره مدرس زبان انگليسي
(روزهاي دوشنبه و  چهارشنبه از ساعت 8 الي 16)

021-23383126
021-23383185

جدول شماره 4 - فهرست دوره هاي آموزش از راه دور شركت نفت فلات قاره
ردیفنام دورهنوع دورهکارشناس دورهتوضیحات
1 زبان انگليسي- محتوي دوره هاي زبان برپايه Top Notch در 16 سطح مقدماتي ،متوسطه و  پيشرفته مي باشد عمومي- زبان انگليسي خانم نظري همكاراني كه تاكنون دوره زبان انگليسي را نگذرانده اند مي بايستي ابتدا در آزمون تعيين سطح زبان انگليسي)شركت نمايند. بعد از آزمون سطح متناسب با نمره دريافتي براي فرد فعال مي گردد.
2 استفاده از كامپيوتر و مديريت فايل ها windows عمومي- كامپيوتر  خانم نظري تمامي كاركنان (رسمي ،پيماني،  قرارداد مدت معين و موقت . پيمانكار) مي تواننددر دوره هاي  ICDL مشركت نمايند.
3 واژه پرداز 2016 word عمومي- كامپيوتر خانم نظري تمامي كاركنان (رسمي ،پيماني،  قرارداد مدت معين و موقت . پيمانكار) مي تواننددر دوره هاي  ICDL مشركت نمايند.
4 نرم افزار 2016 word پيشرفته عمومي- كامپيوتر  خانم نظري تمامي كاركنان (رسمي ،پيماني،  قرارداد مدت معين و موقت . پيمانكار) مي تواننددر دوره هاي  ICDL مشركت نمايند.
5 صفحات گسترده 2016 Excel عمومي- كامپيوتر خانم نظري تمامي كاركنان (رسمي ،پيماني،  قرارداد مدت معين و موقت . پيمانكار) مي تواننددر دوره هاي  ICDL مشركت نمايند.
6 نرم افزار 2016 Excel پيشرفته عمومي- كامپيوتر  خانم نظري تمامي كاركنان (رسمي ،پيماني،  قرارداد مدت معين و موقت . پيمانكار) مي تواننددر دوره هاي  ICDL مشركت نمايند.
7 بانك هاي اطلاعاتي 2016 Access عمومي- كامپيوتر خانم نظري تمامي كاركنان (رسمي ،پيماني،  قرارداد مدت معين و موقت . پيمانكار) مي تواننددر دوره هاي  ICDL مشركت نمايند.
8 نرم افزار 2016 Access پيشرفته عمومي- كامپيوتر خانم نظري تمامي كاركنان (رسمي ،پيماني،  قرارداد مدت معين و موقت . پيمانكار) مي تواننددر دوره هاي  ICDL مشركت نمايند.
9 ارائه مطالب 2016 Power point عمومي- كامپيوتر  خانم نظري تمامي كاركنان (رسمي ،پيماني،  قرارداد مدت معين و موقت . پيمانكار) مي تواننددر دوره هاي  ICDL مشركت نمايند.
10 اينترنت و ارتباطات عمومي- كامپيوتر  خانم نظري تمامي كاركنان (رسمي ،پيماني،  قرارداد مدت معين و موقت . پيمانكار) مي تواننددر دوره هاي  ICDL مشركت نمايند.
11 ارگونومي عمومي عمومي - عمومي خانم اميري مهر براساس مصوبه كميته سلامت گذراندن دوره براي تمامي كاركنان الزامي مي باشد.
12 منشور حقوق شهروندي عمومي - عمومي آقاي زماني بخشنامه سازمان تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي كشور گذراندن دوره براي تمامي كاركنان الزامي مي باشد.
13 منشور حقوق شهروندي عمومي - عمومي آقاي زماني بخشنامه سازمان تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي كشور گذراندن دوره براي تمامي كاركنان الزامي مي باشد.
14 فن اداره جلسات مديريت خانم رانور جهت ثيت نام به دستور العمل دوره هاي مجازي در سايت آموزش مراجعه شود
15 امنيت اطلاعات و پيشگيري از حملات سايبري عمومي- عمومي آقاي زماني براساس تأكيد سازمان پدافند غير عامل و نامه شوراي عالي امنيت اطلاعات و ارتباطات شركت ملي نفت كشور گذراندن دوره براي تمامي كاركنان  الزامي مي باشد
16 امنيت در شبكه هاي كامپيوتري +Security تخصصي فني- فناوري اطلاعات آقاي زماني براساس تأكيد سازمان پدافند غير عامل كشور و نامه شموراي عالي امنيت اطلاعات و ارتباطات شركت ملي نفت گذراندن دوره براي تمامي كارشناسان فناوري اطلاعات الزامي مي باشد
17 اصول و مباني سيستم مديريت امنيت اطلاعات ISMS تخصصي فني- فناوري اطلاعات آقاي زماني براساس تأكيد سازمان پدافند غير عامل كشور و نامه شموراي عالي امنيت اطلاعات و ارتباطات شركت ملي نفت گذراندن دوره براي تمامي كارشناسان فناوري اطلاعات الزامي مي باشد
18 مباني دياگرام فرآينديPFD-P&ID تخصصي فني- بهره برداري فرآيند آقاي امير خسروي جهت ثيت نام به دستور العمل دوره هاي مجازي در سايت آموزش مراجعه شود
19 شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي به كمك نرم افزار HYSIS مقدماتي تخصصي فني- بهره برداري فرآيند آقاي باقي آبادي

جهت ثيت نام به دستور العمل دوره هاي مجازي در سايت آموزش مراجعه شود

20 آیین نگارش مکاتبات اداری عمومي - عمومي خانم نظري

جهت ثيت نام به دستور العمل دوره هاي مجازي در سايت آموزش مراجعه شود

21 اصول و مبانی خوردگی تخصصي فني- بهره برداري فرآيند آقاي باقي آبادي

جهت ثيت نام به دستور العمل دوره هاي مجازي در سايت آموزش مراجعه شود

22 اصول و مبانی ابزار دقیق تخصصي فني- بهره برداري فرآيند آقاي زماني

جهت ثيت نام به دستور العمل دوره هاي مجازي در سايت آموزش مراجعه شود

23 ايمني برق تخصصي فني- بهره برداري فرآيند آقاي زماني

جهت ثيت نام به دستور العمل دوره هاي مجازي در سايت آموزش مراجعه شود

24 ايمني و خطرات گاز H2s تخصصي فني- HSE خانم اميري مهر

جهت ثيت نام به دستور العمل دوره هاي مجازي در سايت آموزش مراجعه شود

25 PLC مقدماتي تخصصي فني- بهره برداري فرآيند آقاي زماني

جهت ثيت نام به دستور العمل دوره هاي مجازي در سايت آموزش مراجعه شود

26 ايمني تخصصي برق تخصصي فني- بهره برداري فرآيند آقاي زماني

جهت ثيت نام به دستور العمل دوره هاي مجازي در سايت آموزش مراجعه شود

27 اصول ايمني در آزمايشگاه تخصصي فني- بهره برداري فرآيند آقاي زماني

جهت ثيت نام به دستور العمل دوره هاي مجازي در سايت آموزش مراجعه شود

28 فرآيند مطالعه و تجزيه و تحليل HAZOP تخصصي فني- HSE خانم اميري مهر

جهت ثيت نام به دستور العمل دوره هاي مجازي در سايت آموزش مراجعه شود

آخرین تغییر: یکشنبه، 25 آبان 1399، 11:04 صبح